Djed i najveća repa u svemiru

Teatar Poco Loco
prema predlošku Adama Petera Maguirea iz zbirke „Bajke za bolje sutra“
Redateljica: Renata Carola Gatica
Priču izvode:, Marko Movre, Dunja Fajdić, Maja Katić, Zrinka Kušević

Teatar Poco Loco vas poziva na koncertno čitanje priče “Djed i najveća repa u svemiru” koju smo vam pripremili prema predlošku Adama Petera Maguirea iz zbirke „Bajke za bolje sutra“. Riječ je, naravno, o inačici stare ruske narodne priče „Djed i repa“, dobro poznatoj i malima i velikima. Progovarajući o mukotrpnim pokušajima djedice da iz zemlje izvadi vrijedan plod, priča zapravo govori o radu, ljubavi i strpljenju koje je potrebno uložiti u zemlju (i u naš planet Zemlju), jer ona nam daje hranu i život. I mi ljudi trebamo nešto dati zauzvrat da bismo živjeli zdravo i sretno.

Designed by: T-mark