Kitostoperi

Tigar teatar
Bruno Kuman

Režija: Iva Matija Bitanga i Leo Vukelić
Igra: Leo Vukelić

Kit plovi sam u oceanima i povremeno na svom putu „pokupi“ i upoznaje razna morska stvorenja koji ga stopiraju. Tu su: Dupin (borac protiv zagađenja), Ribica (želi u lunapark), Jež i Rak (čeznu za najljepšim žalom), Gnjurac (uprljao je krila zbog naftne mrlje), te stari tanker.
Lutke iz predstave napravljene su od transformiranih predmeta i materijala koje poznajemo iz svakodnevnog života.

Designed by: T-mark