Pale sam na svijetu

Kazalište lutaka Zadar
Jens Sigsgaard

Režija: Petar Vujačić
Dramatizacija: Ana Prolić
Igra: Dragan Veselić

Pale je prvenstveno priča o razlici između samoće i osamljenosti,o snu u kojem se sazrijeva i uči o strahu. Možda na prvu preozbiljna i mračna, ipak je to predstava o dječaku koji samo sanja. A snovima ne možemo vladati i upravo zato nas snovi uče. Životu u budnome stanju.

Designed by: T-mark