Uspavanka za Uspavanka

TEATAR TO GO

USPAVANKA ZA USPAVANKA
GORAN SMOLJANOVIĆ

Režija: Goran Smoljanović
Igraju: Mladen Vujčić i Goran Smoljanović

Predstava govori o prijateljstvu i suradnji, vrijednostima pomoću kojih se nadilaze svi
problemi, pa i oni najteži koji su u nama samima.
“Uspavanka za Uspavanka” prožeta je metaforom radoholičara koji sve čini za dobrobit
drugih, omogućavajući im ispunjavanje snova, a sam nema iste.
Posao radoholičara Uspavanka je uvesti djecu u svijet snova. Vidjevši ljepotu dječjih snova,
jednog dana poželi i sam sanjati. S obzirom da nikada nije usnuo san, nije znao kako da uđe u
svijet snova. Isprobavao je razne načine kao što su cuclanje prsta, hrkanje i slično, ali ništa
mu nije pomoglo. Tada je shvatio da mu netko treba otpjevati uspavanku. Nakon što si je
sam bezuspješno otpjevao uspavanku, odlučio je čarolijom stvoriti biće na svoju sliku i
priliku. Čarolija je pošla po zlu, te novi Uspavanko nije imao sluha. Radoholičar Uspavanko
odlučio je novog Uspavanka provesti kroz glazbenu početnicu i naučiti ga pjevati uspavanku.
Ideja predstave je da je svakom čovjeku potrebno imati snove.

Designed by: T-mark